यमुनामाइ गाँउपालिकामा कामका लागि पारिश्रमिकमा अधारित सामुदायिक अयोजना कार्यक्रमको उद्घाटन

रौतहट ५ अषाढ २०७६
यमुनामाइ गाँउपालिकामा प्रधानमत्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत कामका लागि पारिश्रमिकमा अधारित सामुदायिक अयोजना कार्यक्रमको उद्घाटन भएको छ । यस अर्थिक बर्षमा नेपाल सरकार व्दारा यमुनामाइ गाँउपालिकाका कुल ९५ जना बेरीजगारहरुलाइ एक महिनाको लागी रोजगारी सृजना गर्नका लागी प्राप्त रकमबाट एक सय तीस जनालाइ रोजगारी प्रदान गरेका छन । उदघाटन समारोहका अध्यक्षता गर्नू भएका यमुनामाइ गाँउपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद मुखियाले अगामि बर्ष देखि रोजगारीका लागि पालिकाबाट समेत थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने प्रतसबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । यस बर्षका यमुनामाइ गाँउपालिकाका पाँच वटै वडाहरुमा सडक मरमत सभार सरसफाइ तथा बृक्षारोपण कार्यक्रम सचालन गरिएको र कार्यक्रम अनुगनलाइ बिषेश प्राथमिकता राखी भुक्तानी दिइने निमत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महम्द समशाद अलमले बताउनु भयो । पाँच वटै वडाका बडाध्यक्षहरुको अतिथ्यमा अयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा कार्यविधिबारे प्रधानमत्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम सयोजक राम अधार प्रसाद यादवले जानकारी गरानु भएको थियो ।

Recommended For You

Leave a Reply